……

CÁC BẠN CHÚ Ý

  • Lô: Là từ lóng mọi người hay dùng để ý nói Lô Tô Tự Chọn của Xổ số kiến thiết nhà nước.
  • Đề: Là từ lóng mọi người hay dùng để ý nói Lô tô 2 số đặc biệt của Xổ số kiến thiết nhà nước.

Blog Dudoanxoso.me, dùng từ lô đề chỉ để giải thích dễ hiểu cho mọi người về Lô Tô Tự Chọn và Lô tô 2 số đặc biệt.

Chúng tôi chỉ Cổ Vũ dùng dự đoán vào Trò chơi ích nước lợi nhà của Xổ số kiến thiết. Chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi các bạn sử dụng để chơi bên ngoài và các tổ chức khác.